Ανακοινώσεις

Συνεργασία της UNICEF με την Έδρα UNESCO του ΑΠΘ και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ψήφισμα της Συγκλήτου για την αναπλήρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού και τη στήριξη των νέων επιστημόνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016 Προγράμματος Υποτροφιών Αριστείας της Γαλλικής Κυβέρνησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΙΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ  ΓΑΛΛΙΑ

Προκήρυξη 2016

 

Σελίδες