Διακρίσεις Διδακτικού Προσωπικού

Περιεχόμενο της κατηγορία αυτής θα εμφανίζεται κάτω από το μενού Απονομή τιμητικών τίτλων και διακρίσεων -> Διακρίσεις Διδακτικού Προσωπικού

Η Γαλλική Δημοκρατία τίμησε τον επίκουρο καθηγητή Άρη Στυλιανού

Η Γαλλική Δημοκρατία τίμησε τον Άρη Στυλιανού, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών (Σχολή ΟΠΕ) του ΑΠΘ, με το Παράσημο του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα, ως αναγνώριση της ιδιαίτερης συμβολής του στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες στο πεδίο της Φιλοσοφίας, καθώς και στον τομέα της μετάφρασης φιλοσοφικών έργων, και ιδιαίτερα στη διεύρυνση της ελληνο-γαλλικής συνεργασίας.

Η γαλλική κυβέρνηση τίμησε τον Ομότιμο καθηγητή Ιάκωβο Γκανούλη

Η γαλλική κυβέρνηση τιμά τον Ομότιμο Καθηγητή Ιάκωβο Γκανούλη