Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

α. Ακαδημαϊκές-Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις

 1. Υποστήριξη στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και διαλέξεων.
 2. Υποστήριξη στην οργάνωση αναγορεύσεων προσωπικοτήτων σε επίτιμους διδάκτορες.
 3. Υποστήριξη στην οργάνωση των ορκωμοσιών των Τμημάτων.
 4. Οργάνωση εκδηλώσεων επίδοσης τιμητικών τόμων σε καθηγητές του ιδρύματος και σε προσωπικότητες διεθνούς κύρους.
 5. Οργάνωση Βραβεύσεων με τις ανώτερες διακρίσεις του ΑΠΘ, του "Χρυσού Αριστοτέλη" και του "Αγίου Δημητρίου".
 6. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και διεθνείς εκθέσεις.

β.  Πολιτιστικές-Εθιμοτυπικές Εκδηλώσεις

 1. Διοργάνωση και προβολή εορταστικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία επετείων (25η Μαρτίου, 26η Οκτωβρίου, 17 Νοέμβρη, Τρεις Ιεράρχες).
 2. Ετήσια τελετή για τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που αποχωρούν από το Πανεπιστήμιο λόγω συνταξιοδότησης
 3. Τήρηση αρχείου εθιμοτυπίας του Πανεπιστημίου και τρίτων.
 4. Διαχείριση της Τηβεννοθήκης του Πανεπιστημίου.

γ.  Επικοινωνιακές Εκδηλώσεις

 1. Διαχείριση και ενημέρωση της ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ του κεντρικού ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (καταχώρηση και δημοσίευση των εκδηλώσεων ανακοινώσεων, προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ, διαγωνισμών συνεδρίων του Πανεπιστημίου και τρίτων).
 2. Διαχείριση κεντρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου (contentmaster.gr): απάντηση ή προώθηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
 3. Υποδοχή και ξενάγηση εκπροσώπων Πανεπιστημίων και φορέων.
 4. Τήρηση φωτογραφικού αρχείου.