Προσωπικό

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων  διαθέτει το παρακάτω προσωπικό:
 

Προϊσταμένη: Παναγιώτα Παρτακελίδου

Διοικητικό Προσωπικό:

Καστρίτση Δήμητρα

Παπαδάκη Χρυσή