Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ οργανώνει Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ

                                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ θα οργανώσει στους χώρους του Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

1. «Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο της βυζαντινής θεολογίας»,
Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας.

2. «Οι Βυζαντινές πόλεις στο Βαλκανικό χώρο»,
Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.

3. «Η Βυζαντινή και Μεσαιωνική κοινωνία. Μια παράλληλη (;) πορεία από τον 4ο στο 15ο αι.»,
Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας.

4. «Η Βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)»,
Τμήμα Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας.

5. «Θεσμοί του δημοσίου και του ιδιωτικού βυζαντινού δικαίου»,
Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Γεώργιος Πούλιος

E: 

W: 

Τ: 
+30 2310 992002
+30 2310 992003
F: 
+30 2310 992004