Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015