Προβάλετε τη δράση σας

Για την προβολή των δράσεων των Σχολών/Τμημάτων και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων σας προτείνουμε:

  1. Δημιουργήστε ιστοσελίδα στο δίκτυο του ΑΠΘ δωρεάν (συμβουλευτείτε το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή το διαχειριστή της ιστοσελίδας του Τμήματός σας).
  2. Ενημερώστε εγκαίρως την ιστοσελίδα του/της Τμήματός/Μονάδας σας και του ΑΠΘ σχετικά με τη δράση σας (συμβουλευτείτε τη λίστα μελών της Ομάδας Διαχείρισης Έργου κεντρικού Ιστοχώρου ΑΠΘ).
  3. Ενημερώστε εγκαίρως την ιστοσελίδα του ΑΠΘ σχετικά με δράση στην οποία το ΑΠΘ είναι συνεργάτης/συνδιοργανωτής ή έχει την αιγίδα, στέλνοντας την πληροφορία (κείμενο, πρόσκληση, αφίσα, φωτογραφίες, κλπ) στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τ: 2310 996751, 991313, pr@auth.gr.
  4. Ενημερώστε για την εκδήλωσή σας τους επισήμους και τους φορείς που επιθυμείτε, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τ: 2310 996751, 991313, στέλνοντας το υλικό σας (κείμενο, πρόσκληση, αφίσα, φωτογραφίες) στο pr@auth.gr.
  5. Ενημερώστε τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΑΠΘ επικοινωνώντας εγκαίρως με το Γραφείο Τύπου του ΑΠΘ - Λένα Λουίζου, Τ: 2310 997158, louizou@ad.auth.gr.
  6. Ενημερώστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) στέλνοντας μήνυμα στη Γραμματεία του Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Συντονισμού - Αριάδνη Ανδρεάδου, Τ: 2310 996848, vrect-rc-secretary@auth.gr.

 

Για την προβολή δράσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντα του ΑΠΘ -εκδηλώσεις, συνέδρια, θερινά σχολεία κλπ- εξωτερικών φορέων
ενημερώστε εγκαίρως την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ στέλνοντας την πληροφορία στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων - Μαρία Βλάχου, Τ: 2310 996751, pr@auth.gr.