Παρουσίαση της έκδοσης με τίτλο «Η Έξοδος, τόμος Δ': Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο»

Παρουσίαση της έκδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών με τίτλο «Η Έξοδος, τόμος Δ': Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο»

Ομιλητές:
Αθανάσιος Καραθανάσης
Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Άρτεμις Ξανθοπούλου-Κυριακού
Ομότιμη Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικός Γραμματέας ΔΣ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ιφιγένεια Πανίδου
Πρόεδρος Μέριμνας Ποντίων Κυριών

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της εκδήλωσης.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μέριμνα Ποντίων Κυριών, Navarino Network

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Δευτέρα, 6 Ιούνιος, 2016 - 19:30

Χώρος: 

Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Εθν. Αμύνης 4
54621 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 271195, fax: 2310 271501

email: ems@ems.gr