"Προοπτικές και εφαρμογές της Βιολογίας - Ιστορίες Νέων Ερευνητών" || Ημερίδα

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 10 Ιούνιος, 2016 - 10:00

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ

Συνημμένα αρχεία: