Επίτιμος Διδάκτορας

Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα χορηγείται σε Έλληνα ή ξένο που διέπρεψε στην επιστήμη, στην τέχνη ή στα γράμματα, ή προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο ή το Έθνος.