ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η Διάκριση αυτή, η οποία θεσμοθετήθηκε στην υπ. αριθμ. 2858/2-4-2013 Συνεδρίαση της Συγκλητου, απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας και του Οικουμενικού Ελληνισμού.