Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής

1ο Συνέδριο του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. 18-20 Μαρτίου στο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη διαλόγου αναφορικά με τις επιστημολογικές κατευθύνσεις της Επιστήμης της Αγωγής, τους κλάδους της, το αντικείμενό της, τη διεπιστημονική συνεργασία της και τα μεθοδολογικά της εργαλεία.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ Επιστημών της Αγωγής και ερευνητές/τριες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης με εισήγηση σε μια από τις παρακάτω θεματικές:

  • Επιστημολογικές κατευθύνσεις της Επιστήμης της Αγωγής (Ερμηνευτική Παιδαγωγική, Εμπειρική Παιδαγωγική, Κριτική Παιδαγωγική) και η Επιστήμη της Αγωγής στην Ελλάδα
  • Αντικείμενο, κλάδοι και διεπιστημονικότητα της Επιστήμης της Αγωγής (Ιστορία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Σχολική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Ειδική Αγωγή, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Παιδαγωγική της Ειρήνης, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Λογοτεχνική Εκπαίδευση, Παιδαγωγική της Ένταξης, Κοινωνική Παιδαγωγική κ.λπ.)
  • Μεθοδολογικά εργαλεία και προοπτικές της Εκπαιδευτική Έρευνας: (ποσοτική και ποιοτική έρευνα, ερμηνευτική, κριτική και αποδομιστική έρευνα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, εργαλεία τεχνικές και μέθοδοι κ.λπ.).

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 18 Μάρτιος, 2016 - 16:00 εώς Κυριακή, 20 Μάρτιος, 2016 - 14:00

Χώρος: 

ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ

Συνημμένα αρχεία: