Διαγωνισμός και Έκθεση Φωτογραφίας: «Νερό και εργασία – Εργασία στο Νερό»

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας του νερού στις 22 Μαρτίου, το ΑΠΘ και το ΚΕΟΔΥ οργανώνουν ημερίδα με θέμα «Νερό και Απασχόληση» με σκοπό να ενημερωθεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα, αλλά και το ευρύτερο κοινό σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης και εργασίας που προσφέρει το νερό με τις διάφορες τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές δράσεις που πηγάζουν από τη διαχείριση, διανομή, συντήρηση υποδομών και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Παράλληλα το ΚΕΟΔΥ διοργανώνει διαγωνισμό  και έκθεση φωτογραφίας με θέμα:

«Νερό και εργασία – Εργασία στο Νερό»
Μέσα από το θέμα αυτό, οι φοιτητές και το προσωπικό του ΑΠΘ καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά και να αποτυπώσουν με τη δική τους οπτική τις πολλαπλές διαστάσεις που έχει το νερό στην εργασία (π.χ. ως φυσικός-παραγωγικός πόρος, ως χώρος εργασίας, ως απαραίτητο μέσο για την εργασία, ως προϊόν της εργασίας, κτλ.).
 
Το δελτίο συμμετοχής και οι φωτογραφίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: keody@auth.gr το αργότερο ως την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016.