Σύνοδοι

  • Τίτλοι

Το 2013 πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι παρακάτω Σύνοδοι:

  • 54η Συνάντηση Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
  • 5η Σύνοδος Αναπληρωτών Πρύτανη - Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
  • 59η Σύνοδος Προέδρων και Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
  • 74η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013-Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

Ενημερωθείτε για τα Ψηφίσματα της 74ης Συνόδου των Πρυτάνεων και των Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων από το σχετικό σύνδεσμο.