Συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τον Πρύτανη του ΑΠΘ

Στους χώρους του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 2.2.16 συνάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Αντώνη Τουρλιδάκη, με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα.

Ανταλλάχθηκαν γόνιμες απόψεις ως προς τις προοπτικές συνεργασίας τους για την ενίσχυση του ρόλου τους στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και των Βαλκανίων. ‘Eγινε ειδική μνεία στη διαχρονικά ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και των μελών τους και στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προήλθε από το ΑΠΘ.

Συνέργεια μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων θα υπάρξει σε πολλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρονται η προοπτική ερευνητικών συνεργασιών σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, η παροχή πρόσβασης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ σε Καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα  νομικά και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγών. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ΑΠΘ μπορούν να συνδράμουν στην καλύτερη ανάπτυξη ορισμένων δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ καινοτόμες δράσεις του δεύτερου, όπως η λειτουργία των επώνυμων εδρών της ΔΕΗ και οι επιμορφωτικές δράσεις σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να επεκταθούν και να υποστηριχτούν και από το ΑΠΘ.

Ο κ. Τουρλιδάκης συνοδευόταν από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Καθηγήτρια Ελένη Τσακιρίδου και τον Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, Καθηγητή Πέτρο Καριώτογλου.

Εκ μέρους του ΑΠΘ στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρύτανης Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, ο Αναπλ. Πρύτανη Έρευνας & Συντονισμού, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος, η Αναπλ. Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων, Καθηγήτρια Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, η Αναπλ. Πρύτανη Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου, η Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών & Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου και ο Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικών, Αν. Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης.