Θεματικές Βραδιές από το ΙΜΧΑ, διάλεξη του ομοτ. Καθηγητή Βασίλη Σκουρή με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Κοινότητα Αξιών»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), με την υποστήριξη πανεπιστημιακών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, ξεκίνησε μια σειρά εκδηλώσεων με τον τίτλο Θεματικές Βραδιές, αποσκοπώντας στην ανάδειξη των σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν και/ή πρέπει να απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο των Θεματικών Βραδιών το ΙΜΧΑ σας προσκαλεί στη διάλεξη του ομότιμου Καθηγητή Βασίλη Σκουρή, τ. Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Κοινότητα Αξιών».

Ελεύθερη συμμετοχή με βεβαίωση παρακολούθησης.

ΙΜΧΑ με την υποστήριξη του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τετάρτη, 20 Ιανουάριος, 2016 - 19:00

Χώρος: 

ΙΜΧΑ, Αίθουσα Διαλέξεων «Βασίλειος Λαούρδας» Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 31Α, 3ος όροφος

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ
Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α · 546 41 Θεσσαλονίκη

Τ.Θ. 50932, Τ.Κ. 540 14 Θεσσαλονίκη

TEL. (+30) 2310 832143
FAX (+30) 2310 831429
E-mail: imxa@imxa.gr · url: http://www.imxa.gr