Χριστουγεννιάτικες ευχές

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2016.

Αρχεία: