Νομοθεσία

Δείτε τους νόμους σχετικά με την απονομή τίτλου σε Επίτιμους Διδάκτορες και σε Ομότιμους και Επίτιμους Καθηγητές.