Ομότιμος-Επίτιμος Καθηγητής

Η απόδοση του τίτλου του/της Ομότιμου/ης Καθηγητή/τριας είναι μια ξεχωριστή ακαδημαϊκή διαδικασία με στόχο να τιμήσει διατελέσαντες καθηγητές/τριες Μονοτμηματικών Σχολών/Τμημάτων, οι οποίοι/ες κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άφησαν έντονο επιστημονικό, διδακτικό και ερευνητικό ίχνος, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με έντονο το στοιχείο της προσφοράς προς τη Μονοτμηματική Σχολή/Τμήμα, το Πανεπιστήμιο, την Επιστήμη και την κοινωνία γενικότερα.

Οι Επίτιμοι Καθηγητές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ομοτίμων. Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή απονέμεται σε κάποιον που διατέλεσε καθηγητής άλλου Πανεπιστημίου, διέπρεψε στην επιστήμη ή προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο ή το Έθνος.