Το Τμήμα

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την οργανωμένη και συστηματική προβολή του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και πολιτιστικού έργου του Πανεπιστημίου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  Για την επίτευξη του γενικού στόχου το Τμήμα είναι το επιτελικό όργανο σχεδιασμού και υλοποίησης εκδηλώσεων αναλόγου περιεχομένου, που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.